Ondersteunend

In ziekenhuizen zijn veel mensen bezig in de zorg en verzorging, dat zijn in de eerste plaats artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen. Daarnaast werken er in het ziekenhuis veel mensen in een ondersteunende of facilitaire functie,

Deta-Care speelt in op deze behoefte door te voorzien in ICT, Finance en Secretarieel personeel.