Vakgebieden

Deta-Care zorg(t) voor mensen in:

  • Algemene ziekenhuizen: De zorg in een algemeen ziekenhuis vindt plaats binnen verschillende afdelingen en specialismen, variërend van chirurgische verpleegafdeling tot kinderafdeling, van laboratorium tot intensive care. Hoe groter het ziekenhuis, hoe meer specialismen er aanwezig zijn.
  • Academische ziekenhuizen: Nederland kent acht academische ziekenhuizen (Universitair Medische Centra). Daar worden studenten geneeskunde opgeleid tot arts of medisch specialist. Alle voorkomende specialistische functies zijn aanwezig.
  • Gespecialiseerde ziekenhuizen: Deze ziekenhuizen zijn gespecialiseerd in bepaalde zorg of richten zich op een bepaalde categorie patiënten. Voorbeelden zijn kankercentra, oogziekenhuizen en kinderziekenhuizen.
  • Zelfstandige behandelcentra: Dit zijn zelfstandige (privé)klinieken die medisch specialistische zorg bieden. Dat kan ook zorg zijn die niet wordt vergoed vanuit het Nederlandse basispakket (zoals bepaalde cosmetische ingrepen).
  • Tandarts- Huisartspraktijken